Annonceindtægter til fagblade og magasiner

Annonceindtæger fra print og online til fagblade og magasiner er en ofte helt nødvendig del af indtægtsgrundlaget, uanset drift og ejerskab til branche-, interesse eller medlemsforening. Det er dyrt, at drive et blad!

Danske Medier inviterede derfor til netværksmøde om emnet, med overskriften

Øg dit annoncesalg og skab flere indtægter – Netværksmøde for fag- og specialmedier

På netværksmødet var formålet at henter inspiration fra mediehuse, fra jobmarkedet, fra annoncebureaue og fra internationale magasiners erfaringer, hentet fra FIPP (den internationale udgiverforening) rapporten, Innovation in Media.

Adundas havde fornøjelsen at bidrage med indsigter til sidstnævnte emne.

Vi har ved tidligere lejligheder delt inspiration fra den globale udgiverforening FIPPs årlige overblik over succesfulde annoncemuligheder. Rapporten “Innovation in Media” indeholder en årligt opdateret liste over de mest succesfulde indtægtsmuligheder jvnf de foregående års indlæg nedenfor. Kapitlet er udgivet siden 2017/18 rapporterne under navnet “monetisation”.

Materialet fra netværksmødet er dog forskelligt fra den traditionelle gennemgang af FIPP rapporten, da vægten var lagt på konkrete, danske eksempler på brugen af emnerne fra rapporten.

Det omfattende materiale i form af præsentationen fra mødet kan bestilles hos adundas.

Nedenfor gennemgåes separat de to tilgange/formater:

– FIPPs monetisation kapitel

– Nye annonceideer og -formater med danske eksempler

Fipp innovation in media report 2021
Køb rapporten her

FIPP INNOVATION IN MEDIA 2021: MONETISATION

Den opdaterede liste over de mest interessante annoncemuligheder for magasiner er på 13 punkter for 2021

Indtægter fra betalende abonnenter i forskellige former er en hovedkilde. Generelt ses en tendens mod at arbejde med smallere og smallere segmenter og målgrupper, særskilt indenfor nyhedsbreve.

Heroverfor står, at betalingsvillighed er lav og churn-rates høj

En række medier fra særligt almennyttige- eller patientforeninger, rækker med gode resultater ud til medlemmer og interessenter – typiske eksempler kan være Hjerteforeningen og Astma-Allergiforbundet. Hertil er de senere kommet pårørende medlemsskaber og -tilknytninger til foreninger. Et særtilfælde er DanWatch der tilbyder sponsering af research og journalistik.

Etablering af en webshop er en af de aller-lavest hængende frugter på penge-træet…

Fra mange sider giver det god mening indenfor egen rækkevidde at tilbyde målrettede ydelser og produkter, naturligvis indenfor kvalitetsmæssige mindstekrav – og ofte med en decideret anbefaling. Politikken har gjort det i årevis som en del af abonnements forkælelsen, mens FDM udvælger fordelagtige produkter til medlemmer.
Men alle kan gøre det – grundreglen er dog et stand-alone shoppingsite, enten som subdomæne (shop.mitmedie.dk) eller eget domæne (mitmedie-shop.dk)

I rapporten læser vi os frem til at merchandise med støtte-/interessebudskaber vinder frem…

Som ekspert indenfor en niche eller en branche har det altid givet mening at iscenesætte denne viden i form af messer, møder, konferencer og awardshows mm. På bagtæppet af covid-19 pandemien er denne type aktivitet blevet relevant igen. Det er dog ressourcekrævende og for de fysiske aktiviteter en betydelig finansiel risiko.

Betalende abonnenter er værdifulde og fastholdelse er en hovedopgave. Til formålet er grebet ofte forkælelse, med fordele i form af eksklusive arrangementer, tilbud og aktiviteter. De store dagblade især dyrker klubberne, herunder med Politikken og Børsen som gode eksempler i harmoni med målgruppen.

I vor tids digitale verden, vil en række af mediernes løsninger kunne videresælges til ligesindede. Det forudsætter dog løsningen udviklet inhouse og med en it bemanding, der har kapacitet til at supportere eksterne.

Indtægterne fra annoncering er under pres, og særligt de digitale andele er i massiv konkurrence med programmatic (pga lave cpm priser) og fra de store platforme (pga bedre data og indsigter/præcision) end medier.

Mantraet for de traditionelle annonceindtægter er, at i vore dage medier “sikre og valide” kilder at eksponeres i, ligesom værdien af native advertising i forskellige former begynder at erstatte den traditionelle afsender annonce.

Særskilt varianten af native advertising “partner content” er uhyre interessant for fagblade og selv mindre medier. Vi har selv bidraget til en spændende case med hvidvare-nyt.dk, hvor partner content er eksklusivt tilbudt medlemmer af foreningen, men indgår i den digitale transformation fra print.

Medier har altid bistået annoncører uden annoncemateriale med support og reklametjenester. I dag er bureau delen videreudviklet til deciderede rådgivningsydelser og dataindsigter. Landbrugsmedierne havde i årevis en intern bureau-afdeling til support af annoncører med rådgivning, kampagner og materialer, der i dag er vokset ud af huset i eget navn, agrikom.dk

Herudover findes helt specialiserede huse som Tech-Relations. Tech-Relations deltog på netværksmødet og fortalte særdeles levende om de ekstremt avancerede tjenester, brugerindsigterne havde givet anledning til og nu udgør selvstændige produktområder.

Muligheden for at kunne tilbyde services baseret på unikke indsigter i i data og analyser af brugere er som nævnt ovenfor een af grundstenene til Tech-Relations portefølje. Men ressourcemæssigt kræver det en forholdsvis velsmurt maskine at begå sig på markedet for data og brugeranalyser.

Brand licenser er et af de store multinationale magasinudgiveres domæner. Vi kender Elle og National Geographic men i mindre skala er mange titler efter internationale skabeloner.

For større medier kan der være potentiale i at diversificere forretningen. En vis form for overlap eller fit til udgivelsesforretningen er essentiel, men kendte eksempler er fx Allers Safari strategi og tilkøbet af rejsebureauforretningen. Det er ikke en strategi for alle.

Genudgivelse og poulært indhold, evt i nye formater. Har man som udgiver et massivt bagkatalog, kan der her ligge potentialer fsv rettighedsspørgsmål til indhold og billedbrug er sikret.

Temaudgivelser, gamle numre stillet til rådighed (som pdf), bogformater og meget andet. Opgaven kan løses forretningsmæssigt simpelt med webshop jvnf øverst.

En variant af ekspert rollen i en branche. Udbud af kurser og undervisning kan være indenfor såvel formelle kompetencegivende former, som mere uformelle gå-hjem møder eller fagdage. Det er altid populært indhold og en del af limen indenfor en forening/branche at mødes på tværs. Den formelle betalingsdel er udfordret af gratis udbuddet af webinarer fra mange tilstødende aktører.

Netværksmøde – udvalgte annoncepotentialer på dansk

På netværksmødet 15. marts dannede FIPPs rapport bagtæppe for en dansk fortolket overflyvning over nogle af de mest relevante annoncepotentialer set fra danske kommercielle mediers synspunkt.

Listen nedenfor er dermed en fortolkning illustreret med rent danske eksempler. Samtidig er tilgangen dermed mere specifik og knap så overordnet og fokuseret på store medier som FIPP oversigten.

Klip fra mødet – “how the heck do you make money in magazine media these days”

Konkret idé katalog

Med afsæt i FIPP Innovation in Media rapporten, blev netværksmødet en anledning til at illustrere brugen af ideerne set med danske medieøjne.

Det blev derfor en overflyvning over et væld af konkrete eksempler på arbejder med annoncebærende initiativer fra danske medier.

Overskrifterne så således ud

 • Webshop
 • Medlemsklubber
 • Native advertising
 • Partner Content
 • Målrettede annoncesektioner og -temaer
 • Produktanmeldelser og affiliate marketing
 • Tests
 • Konkurrener
 • Bannerannoncering og ad block strategi
 • Registre, rubrig og tlf tavler
 • Bureau ydelser
 • Kurser
 • Awards, events og messer
 • Jobannoncering

Præsentationen med gennemgangen af det danske udvalg kan rekvireres ved henvendelse til adundas