FNs Verdensmål – oversat til dansk

FNs Verdensmål oversat til dansk

FN’s 17 verdensmål handler om at gøre verden til et bedre sted. Et mere bæredygtigt sted, et mindre fattigt og mere fredeligt sted. Og Danmark har forpligtet sig til at være med. Ikke med tom snak, men med konkret handling“.

Sådan indledes projektet “Vores Mål”, der udspringer af et samarbejde mellem 2030-panelet, Danmarks Statistik og en række fonde.

Målet er at skabe verdens første “verdensmålsudviklingsprojekt” – eller med andre ord, at oversætte FNs Verdensmål til en dansk kontekst. Det store arbejde med professor Steen Hildebrandt som formand blev udmøntet i rapporten “Vores Mål”, der sætter rammen for at implementere verdensmålene i Danmark.

“De danske målepunkter er en præcisering af og et supplement til verdensmålene og de 231 såkaldte globale indikatorer eller målepunkter, der er formuleret af FN. De danske målepunkter er skabt indenfor rammen af de 17 verdensmål for at understrege, at der er brug for både global og lokal handling”.

Verdensmålene hænger sammen. At Danmark af indlysende årsager kunne antages “at være i mål i forhold til f.eks. Mål 1: Afskaf fattigdom, baseret på FNs indikatorer, giver blot ikke mening!

Det giver ikke mening, fordi i dansk kontekst kan fattigdom som begreb ikke angribes via FNs indikatorer. Her må vi (danskere) vælge indikatorer, der afspejler vores virkelighed.

Dette er i sin essens fundamentet for det danske verdensmålsudviklingsprojekt.

Et projekt, andre lande med fordel kunne benytte. Og i sin natur et projekt, hvor enhver virksomhed eller privat person kunne spejle sine egne ambitioner om at gøre en forskel.

Omtalen her er derfor adundas bidrag til at udbrede kendskab til projektet. Inspiration til at gennemtænke egne overvejelser, hvor det giver mening at gøre en forskel.

Den stærkt læsværdige rapport findes her – nedenstående resumeer er alene nøglepointer fra rapporten til illustration af tankesættet bag at “oversætte” Verdensmålene.

For egen regning er efter hvert enkelt mål indsat et inspirationsafsnit, med tanken at konkretisere muligheder for at indarbejde Verdensmål i reelle indsatser. Målet er at inspirere til helt lavpraktiske indsatser, aktiviteter, omlægninger og alternativer.

Indsatser kan også tage form i donationer i form af fast eller enkeltsagsindsats. Men en del af arbejdet med Verdensmålene involverer at tage særskilt stilling til hvor og hvordan jeg eller min virksomhed kan gøre en forskel.

Som rapporten Vores Mål skriver om arbejdet med Verdensmålene:

Målene er transformative, hvilket betyder, at vi kun kan virkeliggøre målene, hvis vi er indstillet på store forandringer.

Det kræver håb, ansvarsfølelse og handlekraft at nå verdensmålene.

Måske er det enkelt: Der findes ingen vej uden om bæredygtighed.


For hvert enkelt mål er der adgang til konkrete, danske målepunkter og inititativer, dels fra Vores Mål rapporten, dels konkret inspiration til aktiviteter, indsatser og donationsmuligheder.

Målet er at gøre det enkelt og lavpraktisk at bidrage aktivt til den danske indsats under den overordnede ramme for Verdensmålene.

Verdensmål 4
Verdensmål 5
Verdensmål 6
Verdensmål 7
Verdensmål 8
Verdensmål 9
Verdensmål 10
Verdensmål 11
Verdensmål 12
Verdensmå 13
Verdensmål 14
Verdensmål 15
Verdensmål 16
Verdensmål 17

…afsnittet er – som det fremgår – under udvikling!

Det er et større projekt, men afgørende fordi rapporten Vores Mål ligger op til at vi bliver konkrete.
At vi begynder aktivt at gøre en forskel.

Sammen. Og derfor dette bud, omend altså foreløbigt som work in progress….