Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

SDG 1 er udtryk for den grundlæggende ulige fordeling af velstand i verden.

I en dansk kontekst giver SDG1 ikke umiddelbart mening med tanke på Verdensbankens definitionen på ekstrem fattigdom ved en indtægt på $1,9 om dagen. Men opgørelsesmæssigt defineres fattigdom i forskellig kontekst som absolut eller relativ fattigdom; hvor Verdensbankens tal er udtryk for et absolut mål. Vurderes relativt kan begrebet fattigdom bedre anvendes lokalt ved relevante indikatorer.

Globalt lever ca 900 mio mennesker under den ekstreme fattigdomsgrænse (2015).


SDG 1.1 Afskaf ekstrem fattigdom
SDG 1.1.1 Andel af befolkningen under fattigdomsgrænsen

Danske forslag til målpunkter
Antal hjemløse i Danmark
Andel personer i længevarende relativ fattigdom
Fordeling af nettoformue

SDG 1.3 Indfør sociale sikkerhedsnet
1.3.1. Andel af befolkningen, der er dækket af sociale sikringssystemer/

Danske forslag til målpunkter
Andel af befolkningen på offentlig forsørgelse


Muligheder for virksomheder og privatpersoner
– her kan du gøre en forskel for Verdensmål 1 i Danmark

Med udgangspunkt i begrebet fattigdom, er der en række meningsfulde indsatser at bidrage til. I Danmark findes eksempelvis mange organisationer, der på frivilig basis og/eller via donationer løfter store byrder i kampen mod hjemløshed og fattigdom:
– for hjemløse findes overnatningssteder og madprojekter, hvor (alene i flæng) kan nævnes Mændenes Hjem, Koefoeds Kælder, Blå Kors, støtteprojektet Hus Forbi og utallige andre ildsjæle og projekter
– fattigdom findes bestemt også i Danmark, med familier på langvarig kontanthjælp og presset daglig økonomi. Den organserede hjælp eksisterer via Red Barnet, men også organisationer som Mødrehjælpen, Børnesagen, Julemærkehjem og Kirkens Korshær bør nævnes

Grundlæggende inviterer Verdensmål 1 i Danmark til støtteaktiviteter og donation, samt på indre linjer med hjælp og bistand til ansættelse, uddannelse eller anden integration af flygtninge fra krig og fattigdom.


Retur til FNs Verdensmål på dansk – oversigt