Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

SDG 3 sætter fokus på den globale sundheds- og trivselssituation, med grundambitionen at reducere mødre- og børnedødelighed, gøre en ende på epedimier og reducere ikke-smitsomme sygdomme som diabetes, kræft og KOL.

Verdensmålet tager også sigte på den mentale sundhedstilstand, problemer med misbrug, luftforurening og følgesygdomme heraf samt trafikdrab. Og sidst men ikke mindst indeholder SDG 3 målsætninger om lige adgang til sundhedssystem og læge, livsvigtig medicin og vejledning om familieplanlægning.

I den aktuelle tid med corona-virus har SDG 3 fået en global klangbund, til forskel fra udviklingsgrundlaget i HIV, tuberkulose og Hepatitis; med covid-19 er hele verden for en gangs skyld stillet fuldstændigt lige!

Og så alligevel ikke…Delmål 3.B hedder vacciner, alle har råd til. Og i kølvandet på meldingerne om covid-19 vacciner, synes der at opstå en tendens til forhåndsbestillinger og -dækning af I-lande.


SDG 3.2 Stop forebyggelige dødsfald blandt børn under fem år
Dødelighed hos børn under 5 år

Danske forslag til målpunkter
Fødselsvægt blandt nyfødte
Andel gravide, der er aktive ryger

SDG 3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme og styrk mental sundhed
3.4.1. Dødelighed som følge af
hjerte-kar-sygdomme, kræft,
diabetes eller KOL
3.4.2. Selvmordsrate

Danske forslag til målpunkter
Andel personer per 1.000 indbyggere, der anvender psykofarmaka
Antal sygemeldinger med egen sygdom per person
Andel af befolkningen, som har en spiseforstyrrelse

SDG 3.5 Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug
3.5.1. Dækningsgrad af behandling
af rusmiddelafhængighed
3.5.2. Skadelig brug af alkohol, indenfor et kalenderår i liter ren alkohol

Danske forslag til målpunkter
Andel af unge, der tager illegale stoffer
Antal personer i behandling for stofmisbrug
Andel af befolkningen, der overskrider risikogrænsen for alkoholindtag
Alder ved alkoholdebut

SDG 3.5 Reducer sygdom og dødsfald pga kemikalier og forurening
3.9.1. Dødelighed som følge af indendørs og udendørs luftforurening
3.9.2. Dødelighed som følge af urent vand, dårlige sanitære forhold og manglende hygiejne
3.9.3. Dødelighed som følge af utilsigtet forgiftning

Danske forslag til målpunkter

Antal arbejdsskader som følge af forgiftning
Antal for tidlige dødsfald grundet luftforurening
Antal syge og dødsfald som følge af luftforurening


Muligheder for virksomheder og privatpersoner
– her kan du gøre en forskel for Verdensmål 3 i Danmark

En dansk indsats fra din virksomhed kunne udmønte tanker konkret om sundhed som en aktiv del af personalepleje og personalehåndbog. Sundhed og trivsel er i høj grad et emne, hvor virksomhed og medarbejder interesse går hånd-i-hånd, f.eks. med sammenhængen mellem lavere sygefravær, sundhed og trivsel.

På de indre virksomhedslinjer er mulighederne dermed utallige, og kan starte med faste rutiner for indsats omkring arbejdsmiljø, sundhedsforsikringer og krisehjælp til ansatte.

I personalehåndbogen bør findes ryge- og alkoholpolitikker, evt. mulighed for hjælp til rygestop.

Med til sundhed og trivsel hører også fysisk velvære og derfor incitament til udeaktiviter, idræt herunder medarbejderordninger med fitness- og motion.

Udenfor virksomhedens eget regi kan der rækkes ud til nærmiljøet, med sponsorater til idræt, faciliteter eller udeliv, der matcher virksomhedens eget idegrundlag. Og ikke mindst på sundhedsområdet vil der kunne findes utallige, relevante frivillige såvel som mere strømlinede formål og bidragsmodtagere, lige fra Kræftens Bekæmpelse over Landsforeningen til Psykisk Sundhed til Misbrugsportalen og Anonyme Alkoholikere.

Afgørende for valg kunne være interesse- og meningsoverlap med din virksomheds berøringsflade, brugergrupper, produktområde eller rækkevidde.

SDG 3.9 indeholder et væsentligt emne også i Danmark. Luftforurening fylder også bybilledet i Danmark, omend kemikaler på arbejdspladsen allerede har markant fokus.