kort klima nyt

COP27 aftale: Klimafond, men få forpligtelser!

Lad mig  blot sige det lige ud, præcist som Morten Helveg Petersen indledte på Facebook: “Klimatopmødet i Egypten blev en skuffelse!” Det må anerkendes, at verden globalt kæmper […]

COP27 foto: UN climate change

COP27: Highway to climate hell!

Åbningstalen fra António Guterres til deltagerne på COP27 i Sharm El-Sheikh betonede endnu engang alvoren i den situation, planeten befinder sig i… “We are in the fight of […]

Klimarådets statusrapport 2021 med overskriften at der er lang vej endnu

Klimarådet: Klimastatus og -fremskrivning 2022

Klimarådet er nedsat i medfør af klimaloven, der blev vedtaget af Folketinget i 2014 og har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik. Som […]

Country earth overshoot day 2022

Danmarks Earth Overshoot Day 2022: 28. marts

Dagen, hvor Danmark har brugt alle planetens naturligt forekommende ressourcer – defineret ved Danmarks Earth Overshoot Day – er i 2022 den 28. marts. Omregnet betyder det at […]

Klimarådet statusrapport for den danske klimaindsasts

Klimarådet statusrapport for den danske klimaindsats

Klimarådet udsendte 25. februar sin årlige statusrapport for den danske klimaindsats. Nyheden – og pressedækningen – druknede af indlysende årsager i en anden begivenhed, dagen før: Ruslands invasion […]

Klimakompasset til beregning af CO2 aftryk

Beregn CO2 aftryk med Klimakompasset

Erhvervsstyrelsen har 1. dec udgivet CO2-beregningsværktøjet Klimakompasset i web-version. Hidtil har beregningsværktøjet været stillet til rådighed i et omfattende regneark til download; CO2 beregneren. Klimakompasset er et fremragende […]

COP26 Glasgow keep 1.5 alive

COP26 Glasgow: Keep 1.5 alive!

Kommentarspor og reaktioner efter COP26 er ganske blandede, typisk et mix af skuffelse og en grundlæggende følelse af, at man kunne have opnået betydeligt mere. Mest præcist udtryk […]

UN Emissions Gap Report 2021

UN Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On!

The Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On er den 12. udgave i en årlig serie, der giver et overblik over forskellen mellem, hvor drivhusgasemissionerne forudsiges at […]