kort klima nyt

EU klimaoakke offentliggjort 14 juli 2021

EU klimapakke offentliggjort (Fit for 55)

Den længe ventede EU klimapakke blev offentliggjort 14. juli 2021 under navnet “fit for 55”. Uanset at navnet kunne lyde som et aldersbestemt træningsprogram, er de 13 lovforslag […]

Concito har udgivet Den Store Klimadatabase med ca 500 udvalgte fødevarer

Concito: Den store klimadatabase over fødevarer

Den Store Klimadatabase over fødevarers klimaaftryk – CO2 aftryk – gik i luften 1. februar. Et imponerende, detaljeret opslagsværk, i mangel af bedre ord. Men fra https://denstoreklimadatabase.dk/ er […]

WEF Global Risks Report 2021

WEF: Global Risks Report 2021

Een gang årligt udgiver WEF – World Economic Forum – deres Global Risks Report, hvilket med 2021 rapporten bliver 16. udgave. Rapporten er baseret på input fra ca. […]

Covid-19 reflektioner: Klimaet, økonomien og medierne

Sidst i juni blev status rapporten for FNs verdensmål offentliggjort – Sustainable Development Report 2020 Rapporten gennemgår index over de respektive SDG’er og medlemslandene. Rapporten har været udgivet […]