adundas om adundas

ad undas er latin, og betyder til bølgen….i betydningen til grunde.

Det er jo et pudsigt navn at vælge med formålet at hjælpe medier og andre virksomheder med bæredygtig udvikling – forretningsmæssigt såvel som klimamæssigt.

Men der venter store udfordringer forude og forretningsdelen går hånd-i-hånd med klimadelen. Uden økonomi, ingen reelle muligheder for indsatser på klimafronten.

Problemstillingen er dualistisk. Og skal derfor løses i sammenhæng.

Men det er ambitionen at få flest muligt til at ride på bølgen – i betydningen drage fordel af omstændighederne. Dette gælder særskilt bæredygtighed som iboende forretningskoncept. På Hawaii hedder princippet kanalu som vi vælger at være inspiration til adundas.

adundas fokuserer på at skabe mest mulig værdi for investeringer i bred forstand. Det gælder også klimaindsatsen, hvor vi opererer med det til lejligheden udtænkte begreb KLIMA ROI. Altså hvordan skaber vi mest nytte af de investerede midler; hvor gør indsatsen mest forskel?

uden trend eller teknologi begejstring

Baggrunden for adundas er en årrække med rådgivning på brugernes præmisser, og med respekt for det forretningsmæssige budget. Derfor er det et særligt mål at undgå overinvestering i ny teknologi og nye metoder – opgaven er altid at finde den optimale løsning til den bedste pris.

Fokus for arbejdet med klimaindsatser og bæredygtig mediedrift er udviklet over de tilgængelige værktøjer fra bl.a. SDG Compass, McKinsey, SASB, Triple Bottom Line tankegangen, værdikæde analyser og naturligvis CO2 regnskab.

For medieindustrien specifikt er opgaven og rammeværktøjer tilrettelagt i dialog med John Wilpers og FIPP, og derfor med ambitionen at vidensdele erfaringer og benchmarks fra andre udgiveres værdikæder og de beslægtede brancher.

adundas teamet

Henrik Thøgersen…rådgiver om lavpraktisk tilgang til bæredygtighed, der gør en forskel! Herudover er kompetencen kommunikation, annoncesalg og -support til medier, altid med fødderne solidt plantet i jysk muld, praktisk og konkret med tanke for ressourcer, forbrug og resultater

Katrine Sommerlund…visuel rådgivning om identitet, farver og former, med en håndskrift så unik, at det er et selvstændigt produkt og et aldrig svigtende blik for stil, design, farver og former. Helt usædvanligt for branchen arbejder Katrine helst på papir med tusch, blæk og farver….

Herudover arbejder adundas sammen med et netværk af partnere indenfor IT/udvikling af web,  nyhedsbreve og databaser til medlems-, abonnent- eller kundesystemer.

MarkCPH er vores primære ressource indenfor digitalt og grafisk workflow.