Partner Content

Den “nye” annonceprodukt – Betalt indhold / Annoncørbetalt Indhold / Sponsored Content – er som beskrevet her og andre steder en velkommen kilde til nye indtægtsstrømme for ikke mindst medier. En mere ukendt variant kan kaldes Partner Content.

Betalt indhold er i sin grundform et alternativ til – men også sammenligneligt med – annoncering, både online og offline. Og dermed typisk et styk salg eller et specifikt, aftalt omfang.

Det naturlige næste skridt kunne være at løfte samarbejdet et niveau op. At lave en aftale om betalt indhold, der ikke gik på styk salg, men på et løbende årsabonnement.

En aftale om Betalt Content på frie vilkår. Partner Content.

Et fast beløb årligt for retten til at poste ALT hvad man som annoncør finder relevant. All you can eat.

All you can eat

Særligt for os danskere er all-you-can-eat højt skattede koncepter.
Vi elsker et godt tilbud. En god handel. Og hvilken bedre handel end frit forbrug?!

Grundlæggende er der dog altid en naturlig grænse for hvad den enkelte kan forbruge frit. Og de fleste af os opdager undervejs, at den mest indbydende buffét er begrænset af mavens kapacitet….og som gennemsnit svarer det i sidste ende til en gennemsnitlig menupris fra kortet.

For medieejere og udgivere vil den samme naturlov gøre sig gældende. I sidste ende giver det en gennemsnitspris på tværs sammenligneligt med styksalg. Nogle indrykker mere. Andre mindre.

Forskellen er årsaftalen med partner content. Vi skal ikke kradse nyt ind hver måned. Hvilket i sig selv er ret så fantastisk!

Og så er der de afledede potentialer i at sælge redaktionel assistance og content produktion til de, der ikke kan eller ønsker at gøre det selv.

Konceptet

Reelt flyttes forretningsmodellen fra annoncesalg til at basere sig på indholdspartnere. Ved målrettet at fokusere på partner content, dvs kvalificeret, betalt indhold fra annoncører / partnere.

Udfordringen bliver at finde den gyldne middelvej (ratio) for eget produceret indhold vs partner indhold. TROVÆRDIGHED og læseværdi kan ikke bare ødelægge forretningsmodellen. Men selve forretningen!

Grundlæggende tilbydes annoncøren – nu indholdspartneren – egen “redaktør” adgang til vores website. Med ret til at publicere når som helst, indenfor aftalte (betalte) kategori- eller nyhedstyper og faste emneformater.

Det forudsætter en lang “web forside” med mange indgang. Det forudsætter en nøje, emne grupperet taksonomi (tagging og nøgle-/søgeord) med automatiserede landingssider. Og en algoritme (eller partner redaktør) der sikrer, at vi holder den valgte ratio i forholdet mellem partner indhold og redigeret (eget) indhold.

Evt også en overvågning og support på partner indholdets journalistiske kvaliteter.

En partner redaktør.

Oplagte emner til partner content

Listerne over godt indhold svinger fra medie til medie og branche til branche. Men der er stofområder, der altid fungerer godt, dels som lim i branchen, dels som almindelig, faglig opdatering.

Vi kender de fleste på forhånd
– produkt nyheder
– navnestof og udnævnelser
– kurser og konferencer
– deling af erfaringer, tests og cases
– nye jobs, udnævnelser og afskedsreception
etc

Alle disse emnergrupper kan med rimelighed være relevant læsestof indenfor en given branche. Og med prædefinerede moduler til indholdspartneren med rimelighed muligt at producere på egen hånd. En prædefineret grænse for antal tegn hjælper, ligeledes billedformater og ppi opløsning.

Eksempler og en case

Oplagte kandidater – og konceptet er faktisk “opfundet” her – er brancher og fagområder, med mange aktører, mange produkt områder, løbende strøm af produkt nyheder og evt mange events.

Så er der altid partner content dvs godt stof at publicere. I håndværker branchen f.eks.

Horisontgruppen var faktisk også den første danske aktør jeg mødte, der omlagde forretningen til indholdspartnerskaber. Dengang syntes jeg det var nytænkende og helt angstprovokerende modigt! Og siden dengang er konceptet blevet forfinet.

Et levende eksempel er derfor også at besøge installator.dk, hvor systematikken bliver tydelig.
Der er indhold fra partnere. Og der er indhold fra af installator.dk

Ingen forfordeling eller prioritering, blot et styret mix mellem det ene og det andet. Opdelt i tydelige kategorier og emnetyper.

Et skoleeksempel på konceptet!

Som det fremhæves på siden:

Installator.dk – forum for el, VVS og ventilation – er et erhvervsmedie og community, som dækker alle fagbrancher inden for installation, og som er målrettet direkte til og læst af fagfolk.

Partnere på installator.dk kan bidrage aktivt med indhold/erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af installator.dk

I sin ideelle form er denne berigelse fuldt og helt reel!

En berigelse med eksterne, redaktionelle ressourcer og brugergenereret indhold. Men vel at mærke betalt, brugergenereret indhold…

 

Afregningsvaluta – statistikmodul efter login

Når du skriver og poster selv, sker der noget forunderligt. Nemlig dette, at antal eksponeringer får ny betydning. Der opstår en læringskurve i måden at angribe nyheder. Se resultater. Og dermed får eksponeringer ikke længere sit benchmark fra markedet (kommercielle vilkår), men på afvigelser på tværs af egne posts. Og er der for få eksponeringer, poster vi blot lidt flere næste måned, så får vi fuld valuta for pengene…

Valutaen flytter reelt til at få mest muligt ud af “egen udgivelse” på partner sitet.

Et supplerende indtægtsområde er naturligvis at producere content for indholdspartneren. Ikke alle evner /lyster at skrive selv. Finde de rette vinklinger og ledsagende billeder, infografikker mm. For mediet er det yderligere interessant.

Men den altoverskyggende beslutning består i at tilvælge modellen. Den kan være lukrativ. Men også farlig….

Herudover er Partner Content reelt en strategisk alliance med sine annoncører. Sammen finder vi et sprog, en form og en målgruppe, der ikke umiddelbart kan matches andre steder.

Vi er Partnere!

Og det er ik´så ring´ endda!