Tagged: hvad er bæredygtighed

Ordet bæredygtighed og vor moderne brug af ordet skyldes primært Brundtland rapporten, opkaldt efter den tidligere norske statsminister som formand for FN kommission bag rapporten.

Kommisionen afleverede i 1987 deres rapport om bæredygtig udvikling i kølvandet på 1980’ernes antagelse om en stigende problemstilling mellem udvikling, produktion, miljø og udnyttelse af naturressourcer. Den debat startede allerede med bogen Grænser for vækst fra 1972.

Brundtland rapportens anbefaling blev opsummeret i en definition på bæredygtig udvikling

Sustainable development satisfies the needs of the present without adversely affecting the conditions for future generations…

Bæredygtighedsrapporten

Bæredygtighedsrapporten er den samlede fremstilling af virksomhedens initativer og aftryk – status for fremskridt og dokumentation af mål. Rapporten er det centrale værktøj til interessenter og stakeholders, hvad enten det er i form af...

FNs Verdensmål – oversat til dansk

FNs Verdensmål – oversat til dansk

FNs Verdensmål oversat til dansk “FN’s 17 verdensmål handler om at gøre verden til et bedre sted. Et mere bæredygtigt sted, et mindre fattigt og mere fredeligt sted. Og Danmark har forpligtet sig til...

Hvad er bæredygtighed

Hvis man tilfældigt søger en definition af ordet bæredygtighed på nettet, vil eet blandt flere mulige resultater være som følger fra ordnet.dk; “sikring af holdbare positive resultater uden ødelæggelse af det foreliggende grundlag, fx...

Medierne, klimaet og arbejdet med bæredygtighed

I Danmark har vi påtaget os en ledende rolle indenfor indsatsen mod klimaudfordringerne og sat en høj barre politisk for vores ambitionsniveau. I forbindelse med en podcast serie om bæredygtighed i medieverdenen, gav jeg...