Tagged: klima

COP26 Glasgow keep 1.5 alive

COP26 Glasgow: Keep 1.5 alive!

Kommentarspor og reaktioner efter COP26 er ganske blandede, typisk et mix af skuffelse og en grundlæggende følelse af, at man kunne have opnået betydeligt mere. Mest præcist udtryk ved en bemærkning om, at COP26...

EU klimaoakke offentliggjort 14 juli 2021

EU klimapakke offentliggjort (Fit for 55)

Den længe ventede EU klimapakke blev offentliggjort 14. juli 2021 under navnet “fit for 55”. Uanset at navnet kunne lyde som et aldersbestemt træningsprogram, er de 13 lovforslag i klimapakken køreplanen til kommissionens vedtagne...