Tagged: læseranalyser

Fagbladsanalyser – kommercielle og redaktionelle

Hvis et fagblad ønsker at blive taget alvorligt som reklamemedie på lige fod med andre medier, må bladet have oplysninger om dets dækning af bestemte målgrupper og/eller oplysninger om læsernes fordeling på forskellige kriterier,...